Bergart korsord

Det finns flera olika typer av bergarter. Magmatiska, metamorfa, sedimentära bergarter och meteoriter är de fyra bergarterna. Sammanfattningsvis är de olika bergarterna som finns är det som bygger upp det vi lever på.

Vanlig Bergart korsord

Exempelvis gnejs och granit som är de vanligaste arterna i Sverige

Få vidare hjälp med andra korsord hos webbkryss.